CPA

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu CPA mục tiêu là chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads. Để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt. Chiến lược sử dụng công nghệ máy học nâng cao […]