đặt giá thầu

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu CPA mục tiêu là chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads. Để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt. Chiến lược sử dụng công nghệ máy học nâng cao […]

Đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu một cách hiệu quả

Đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu một cách hiệu quả       Để chạy Google Adwords, bạn sẽ cần phải quyết định ngân sách, chiến dịch, nhóm quảng cáo phù hợp. Ngân sách của bạn thiết lập giới hạn tính phí cho một chiến dịch riêng lẻ. Vì vậy, ngân sách bạn chọn […]