kích thước ảnh face

Kích thước ảnh Facebook thế nào chuẩn trong bán hàng?

Kích thước ảnh Facebook thế nào chuẩn trong bán hàng?   Bạn đang tìm hiểu kích thước ảnh chuẩn trên Facebook? Kích thước ảnh trên Facebook sẽ quyết định bài viết của bạn có thu hút được nhiều lượt tương tác trên Facebook hay không. Cách đơn giản nhất đó là bạn sẽ làm kích […]