quảng cáo google

Cách đánh giá và tối ưu hóa giá thầu quảng cáo Google Shopping

Cách đánh giá và tối ưu hóa giá thầu quảng cáo Google Shopping     Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cách Đặt giá thầu chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu. Nhưng không phải cứ đặt giá thầu xong là cứ thế chạy quảng cáo 1 mạch. Bạn cần phải thường xuyên theo dõi […]

Kế hoạch phân bổ ngân sách PPC cho chiến dịch Google Ads

Kế hoạch phân bổ ngân sách PPC cho chiến dịch Google Ads       Bạn là một người hoàn toàn mới? Chưa từng có kinh nghiệm chạy quảng cáo pay-per-click (PPC) cho chiến dịch Google Ads? Thế thì bạn phải bắt đầu chạy test. Với một khoản ngân sách nhỏ và kiểm tra hiệu […]